Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sv translation
languageuk

Об'єднаний Рейтинг

Звіт Об'єднаний рейтинг доступний для системної ролі Адміністратор. З його допомогою можна побудувати зведений рейтинг, об'єднуючи в одному звіті дані, зібрані з різних анкет.

Рис.1

Рис.2

Результати моєї оцінки

Звіт Результати моєї оцінки доступний для системних ролей Cпівробітник, Адміністратор (якщо Адміністратор увійшов під користувачем через службовий вхід). З його допомогою можна побудувати звіт із результатами оцінок, виконаними користувачем, який будував звіт, при заповненні різних анкет на основі вибраних показників та методів їх порівняння.

Рис.3

Рис.4

Рис.5

Звіти Зведені результати оцінки за періодами та Зведені результати оцінки по підрозділах

Обидва звіти доступні для системних ролей Менеджер, Адміністратор. З їх допомогою можна побудувати звіт з результатами оцінок, які були залишені по конкретній анкеті, структуруючи звіт за своїми критеріями деталізації. Різниця між звітами логічна з їх найменування. Вони мають однакові поля для вибору показників і періоду, як і в попередньому звіті. Результати кожного з них вивантажуються в Excel, також можна побудувати графік для візуалізації результатів

Рис.6

Рис.7

Рис.8

Наступні параметри звітів є унікальними. Для звіту за періодами це можливість вибрати конкретного співробітника відповідно до підпорядкованості, а звіт по підрозділах дозволяє отримати цю інформацію за підрозділом будь-якої вкладеності

Рис.9

Рис.10

Звіти Управління рейтингами та Рейтинги керівника

Звіт Управління рейтингами доступний для системної ролі Адміністратор. Цей же звіт із назвою Рейтинги керівника доступний для системної ролі Менеджер.

З його допомогою можна будувати рейтинги для вручну відібраної аудиторії співробітників, застосовувати розподіл учасників рейтингу на рівні (категорії).

Інформація
titleІнформація
Рейтингом називається список Оцінюваних, відібраних за певним критерієм користувачем, що виконує його побудову, і зберігається в системі з метою його багаторазового використання, і використовуваний для впорядкування Оцінюваних в цьому списку згідно з їхньою підсумковою оцінкою в періоді оцінювання.

Рис.11

Рис.12

Рис.13

Звіт Управління рейтингами доступний лише користувачам з роллю Адміністратор, цей звіт містить усі існуючі рейтинги звіту Управління рейтингами. Користувачам з роллю Менеджер доступний звіт Рейтинги керівника, що містить таблицю з рейтингами, для яких поточний користувач призначений керівником. Керівнику доступна можливість переглядати звіти та завантажувати їх у форматі Excel.

Звіт про кадровий резерв

Звіт про кадровий резерв доступний для системної ролі Адміністратор. З його допомогою можна створювати звіти за наявними рекомендаціями до кадрового резерву на основі результатів проведення оцінки.

За замовчуванням у звіті виводяться всі результати рекомендацій до кадрового резерву.

Для його побудови використовуються анкети з елементом Рекомендації до кадрового резерву, під час заповнення яких респонденти вказали рекомендовані Посада і Підрозділ для Оцінюваного.

Рис.14

Рис.15

Звіт по результатам за елементи анкети

Звіт по результатам за елементи анкети доступний для системної ролі Адміністратор. З його допомогою можна створювати звіт, через який можна виводити в табличний вигляд на веб-сторінці та в Excel поставлені цілі і їх оцінки.

Дані до звіту потрапляють:

  • за елементом Постановка цілей у момент, коли цілі вказані
  • за елементом Оцінка досягнення цілей після підписання анкети
  • за елементом Планування індивідуального розвитку після підписання анкети
  • за елементом Оцінка індивідуального розвитку після підписання анкети

Рис.16

Рис.17

Звіт за результатами оцінки компетенцій

Звіт за результатами оцінки компетенцій доступний для ролей Cпівробітник, Менеджер, Адміністратор. Відображає результати оцінки компетенцій та їх проявів за одним обраним співробітником у конкретній анкеті, з коментарями оцінюваних. Може бути гнучко налаштований залежно від потрібних цілей. Вивантажується у форматі PDF.

Рис.18

Консолідовані звіти за результатами оцінки компетенцій

Для користувача з роллю Адміністратор доступний звіт Консолідований звіт за результатами оцінки компетенцій для адміністратора, а для користувачів за участю Менеджер Консолідований звіт за результатами оцінки компетенцій для керівника. Ці звіти дозволяють вивантажити дані по оцінці компетенцій певної анкети та вибраному періоду в Excel, доступні фільтри по підрозділу або посади.

Рис.19

Рис.20

У звіт для адміністратора вивантажується інформація по всім користувачам, що задовольняють умови фільтрів. У звіт для керівника виводиться інформація лише з його підлеглих.

Підсумковий звіт керівника по рівням компетенцій

Підсумковий звіт керівника по рівням компетенцій показує підсумковий рівень (рейтинг) користувача залежно від отриманих оцінок за компетенції. Адміністратору доступні дані всіх користувачів, Менеджеру тільки за своїми підлеглими.

Рис.21

Рис.22

Звіт побудови рейтингів що настроюються

Звіт побудови рейтингів що настроюються, використовується для побудови рейтингів, що настроюються, за підсумками різних оціночних процедур: (1) Оцінка результативності керівником, (2) Оцінка за компетенціями (360) з урахуванням їх ваг, періодів проведення та цільової аудиторії. Доступний адміністратору.

Рис.23

Рис.24

Частки анкет на кожному з етапів оцінки

ГрафічнийГрафік Частки анкет на кожному з етапів оцінки наочно вказує показує на якому з етапів перебуває більше співробітників. За промовчанням доступні Адміністратору адміністраторута і Експерту з оцінки персоналу.

Image Added

Рис.25

Звіти на вкладці результат

На вкладці результат доступні три звіти:

  1. Вивантаження даних користувачів, результатів по блокам і елементам і підсумкової оцінки в Excel.
  2. Вивантаження детальної Інформації по одному співробітнику в розрізі показників або розрізі респондентів
  3. Вивантаження анкети на вибраному етапі в PDF.

За промовчанням доступні адміністратору і Експерту з оцінки персоналу.

Рис.26

Рис.27

Рис.28

Рис.29

Перегляд анкети на вкладці Як я оцінюю / Як мене оцінюють

Звіти моя оцінка/Як я оцінюю або Моя оцінка/Як мене оцінюють розрізняються відображеними даними Як я оцінюю відображає всі підписані даним користувачем анкети, а за допомогою Як мене оцінюють, Користувач може побачити анкету з виставленими йому оцінками. Інформацію можна переглянути як на сайті так і вивантажити її в PDF. За замовчуванням доступний всім користувачам системи.

Рис.

Рис.

Рис.